Brukervilkår

Disse vilkårene og betingelsene gjelder for bruk av nettjenesten på nettsiden elskling.no, som er levert av Elskling AB, heretter kalt "Elskling". Elskling tilbyr på nettstedet en uavhengig, nøytral og gratis tjeneste for sammenligning av strømpriser og skifte av strømleverandører (”Tjenesten”). Ved bruk av Tjenesten godtar og aksepterer du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar disse betingelsene, anmoder vi om at du forlater nettstedet.

Om tjenesten

Tjenesten formidler informasjon og tilbud fra strømleverandører, og presenterer de strømleverandører som etter Elsklings oppfatning passer dine preferanser best, og videreformidler din forespørsel om inngåelse av avtale til strømleverandøren.

Avtalen inngås mellom deg og strømleverandøren. Elskling er ikke part i avtalen og opptrer ikke på vegne av deg, strømleverandøren eller annen tredjepart. Vi gjør oppmerksom på at strømselskapet står fritt til å akseptere din forespørsel om avtale.

Angrerett

Ved bestilling av strøm på internett har du angrerett etter loven. Dersom du tar tjenesten i bruk før angreretten utnyttes, kan strømleverandøren kreve betalt for denne perioden.

Beskyttet innhold

Alt materiale på denne siden, for eksempel tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, tegninger, lydopptak og programvare, tilhører Elskling og våre samarbeidspartnere og er beskyttet av opphavsrett. Uautorisert bruk eller spredning av materialet på dette nettstedet kan innebære brudd på opphavsrett, varemerkerettigheter eller andre lovregler, og kan medføre straffeansvar eller erstatningsansvar. Du har rett til å lage en kopi av materialet som finnes på nettsiden til personlig, ikke-kommersiell bruk, med mindre Elskling gir skriftlig samtykke til kopiering eller annen bruk. Materiale som du kopierer til personlig bruk, kan ikke benyttes, redigeres eller overføres til kommersielle formål.

Ansvarsbegrensning

Priser og all annen informasjon i Tjenesten er gjort tilgjengelig fra strømleverandører eller andre tredjeparter. Elsklings målsetning er at all informasjon på nettstedet skal være korrekt, fullstendig og oppdatert og Elskling foretar alle rimelige tiltak for å påse at dette er tilfellet. Elskling kan likevel ikke garantere nøyaktigheten eller riktigheten vedrørende informasjon som er presentert på nettsiden. Alle handlinger du foretar basert på informasjonen på dette nettstedet er derfor på ditt eget ansvar. Elskling påtar seg intet ansvar for noen form for skade eller tap som følge av din befatning med strømleverandørene som er oppført hos Elskling.

Elskling er heller ikke ansvarlig under noen omstendigheter for eventuell skade eller tap som følge av at du benytter informasjon fra Tjenesten, eller som følge av at informasjonen er feil, mangelfull eller ikke tilgjengelig. Elskling er uansett ikke ansvarlig for indirekte eller følgeskader som salg, inntekter eller tapt fortjeneste, driftsavbrudd for virksomhet eller tap av informasjon. I de tilfeller nettstedet viser til en ekstern nettside hos en tredjepart, er en slik henvisning ment kun som en tjeneste for brukerne og Elskling fraskriver seg ethvert ansvar for eksterne nettsider.

Behandling av personopplysninger

Elskling overholder personopplysningslovens regler for behandling av dine personopplysninger. All informasjon du oppgir til Elskling, for eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer og opplysninger om eksisterende netteiere, kan behandles både manuelt og maskinelt som ledd i Tjenesten. Opplysningene vil kun bli brukt slik at du får tilgang til ønsket informasjon, til å rette en forespørsel om å inngå avtaler med strømleverandør, og til å etablere slik avtale. Opplysningene vil bli oversendt til strømleverandøren som vil bruke opplysningene for å etablere avtaleforholdet og administrere kundeforholdet.

POL gir alle brukere rett til, etter anmodning, kostnadsfritt én gang i året få vite hvilke opplysninger som er registrert om ham eller henne og for hvilke formål disse dataene benyttes. Du kan også be om korrigering av eventuelle uriktige opplysninger. Brukere som ber om slik informasjon eller korreksjon må gjøre dette skriftlig til Elskling. I tilfellet Elsklings nettsted inkluderer referanser (lenker) til andre nettsider fraskriver Elskling seg alt ansvar for innholdet på disse nettstedene og de tiltak som nettstedets eiere tar for å beskytte personvernet.

Cookies på elskling.no

Brukeren informeres med dette om at nettstedet bruker cookies, dvs .informasjonskapsler som benyttes til å forenkle navigasjonen for brukeren på området og gir tilgang til ulike funksjoner. Cookies brukes også for trafikkundersøkelser. Både midlertidige og permanente cookies brukes. Hvis brukeren ikke godtar cookies, kan han konfigurere nettleserne sine til å avvise cookies, men dette kan føre til nedsatt funksjonalitet. Alternativt kan brukeren velge ikke å bruke Elsklings nettsted.

Annet

Elskling forbeholder seg retten til når som helst å endre brukervilkårene ved å oppdatere denne siden.